Licentievoorwaarden

Het gebruik van alle datasets die op bedrijfsdata.nl worden verkocht is gebonden aan onze licentievoorwaarden. Het uitgangspunt van deze voorwaarden is simpel: iedere dataset mag door maximaal één organisatie worden gebruikt. Als je bij bedrijfsdata.nl een dataset koopt, beloof je je daarom aan 2 spelregels te houden:

  1. Als je op bedrijfsdata.nl een dataset koopt, mag je deze dataset maximaal ten behoeve van één organisatie inzetten. Binnen deze organisatie mag je deze dataset ongelimiteerd gebruiken.
  2. Als je op bedrijfsdata.nl een dataset koopt, mag je deze nooit geheel of gedeeltelijk verspreiden, openbaar publiceren of op andere wijze ter beschikking stellen aan mensen die geen deel uitmaken van jouw organisatie.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Om deze spelregels te verduidelijken, hebben we een aantal praktijkvoorbeelden voor je op een rij gezet.

  • Je mag datasets delen met collega’s
  • Je mag datasets gebruiken om je CRM te vullen of updaten
  • Je mag datasets gebruiken om marketingcampagnes mee te starten of optimaliseren
  • Je mag datasets delen met partners en/of leveranciers zolang zij deze datasets alleen ten behoeve van jouw organisatie gebruiken
  • Je mag datasets ten behoeve van een andere organisatie gebruiken, zolang je deze datasets niet ten behoeve van je eigen organisatie, of een andere organisatie, gebruikt
  • Je mag (delen van) datasets niet anders dan binnen jouw organisatie publiceren
  • Je mag (delen van) datasets niet anders dan binnen jouw organisatie verspreiden
  • Je mag (delen van) datasets niet gebruiken om online registers, overzichten of openbare databanken mee aan te vullen of actualiseren

Als je vragen hebt over de dingen die je wél en niét met de datasets van bedrijfsdata.nl mag doen, kan je altijd even bellen met onze klantenservice. We denken graag met je mee en, als het even mogelijk is, maken we graag een uitzondering op onze voorwaarden. Deze licentievoorwaarden zijn bedoeld om ons intellectueel eigendom (& bedrijfscontinuïteit) te borgen, niet om jou te beperken.

Gepubliceerd op, en van toepassing sinds, 10 december 2022.